Logo Design

Logo-design
En effektiv logo er karakteristiske, passende, praktisk, grafisk, enkel i form og formidler en tiltenkte meldingen. I sin enkleste form, er en logo der for å identifisere, men for å gjøre dette effektivt må følge de grunnleggende prinsippene for logo design:

En logo må være enkel: En enkel logo gir mulighet for enkel gjenkjenning og lar logoen skal være allsidig og minneverdig . Effektive logoer har noe uventet eller unikt uten å være overtrukket.

En logo må være minneverdig : Etter tett bak prinsippet om enkelhet er at av memorability. En effektiv logo skal være minneverdig og dette oppnås ved å ha en enkel, men likevel passende logo.

En logo må være varig: En effektiv logo skal tåle tidens tann. Logoen skal være "fremtidsrettet ", noe som betyr at det fortsatt skal være effektiv i 10, 20, 50 + års tid.

En logo må være allsidig: En effektiv logo skal kunne arbeide på tvers av en rekke medier og applikasjoner.

En logo må være passende: Hvordan du plasserer logoen skal være egnet for sitt formål.